senaste från treklövern

Treklövern (Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna) i Östra Göinges förslag,
mål- och resultatplan (Budget) för de kommande fyra åren 2020-2023.

Följande områden prioriteras:

• Elevernas resultat i skolan,
• De vuxnas sysselsättning,
• De äldres delaktighet och hälsa samt
• Byarnas attraktivitet.

Detta i kombination med viktiga hållbarhetsfrågor såsom ekonomi, miljö, trygghet, hälsa, integration och jämställdhet.

Läs förslaget här

Text