Styrelsemöte

Centerkretsen har styrelsemöte måndagen den 13 januari kl. 18.00 i Broby!

För mer information, kontakta ordförande Olof Lindqvist, på olof.linqvist@centerpartiet.se