Vår politik

Här kan ni läsa mer om vår politik.

Vid frågor - kontakta:

Sara Ripa, ordförande och gruppledare

sara.ripa@centerpartiet.se

0708-486131

sol-has-bg

Centerpartiet Svedala vill:

 • All nyinköp av material till barn och unga ska vara giftfria och inte innehålla hormonstörande ämne.
 • Verka för att större andel av Leaders projekt riktas mot Svedala samt att kommunen gör kontinuerliga uppföljningar på projekten.
 • Ändra i kommunens styrdokument till 65% närproducerat och eller ekologiska livsmedel
 • Arbeta med att få en bättre teamkänsla mellan Svedala kommuns företagare och dess politiker/tjänstemän.
 • Ha öppet hus på bygg och miljökontoret kvällstid en dag i veckan. Detta för att kunna få på svar om handlingar behöver kompletteras, och hur lång tid det tar innan beslut finns. Detta gynnar även medborgare i stort.
 • Ha en lokal polis i Svedala.
 • Ha ett varierat utbud av boende för äldre, trygghetsboende såväl som mellanboende mellan trygghetsboende och särskilt boende.
 • Att SFI ska erbjudas på kvällar, så att nyanlända kan kombinera detta med arbete.
 • Införa fler yrkesutbildningar hos NFU.
 • Att trygghet och kvalité i skola är viktigare än driftformen.
 • Att Laddstationer i varje tätort sätts upp.
 • Värna bussarnas linjedragning så att många har nära till busshållplats.
 • Att bredbandsutvecklingen på landsbygden kommer igång

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.