Äldrevård

Svedala kommun såsom riket som helhet står inför en åldrande befolkning. Detta kommer att kräva en omställning av kommunens ekonomi.

För att klara denna viktiga uppgift måste vi dels använda våra skattemedel smart men även använda den kraft och energi som den åldrande befolkningen har. Centerpartiet i Svedala vill att kommunen alltid ligger i framkant och tar till sig ny teknik för att på så sätt använda skattemedlen effektivt. Vi bör på sikt fasa ut de insatser som är av servicekaraktär till den privata marknaden och låta våra specialiserade undersköterskor ägna sig åt omvårdnaden. Detta kommer också att bli nödvändigt då det kommer att råda en bristsituation när det gäller undersköterskor. Vi bör satsa på förebyggande arbeten med ett nära samarbete med pensionärsorganisationerna. Detta för att flytta fram tidpunkten för när insatser från kommunen behövs men även för att ta tillvara på de krafter som finns inom dessa organisationer.

Svedala kommun bör även satsa på ett varierat utbud av boende för äldre. Fler trygghetsboende bör byggas men även en ny vårdform som riktar sig till dem som har ett högre vårdbehov/trygghetsbehov är trygghetsboende men som idag inte får en plats på ett särskilt boende.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.