Företagande

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Svedala kommun.

Vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. Svedala kommun skall ha ett klimat som underlättar att driva företag.

Svedala ska vara en av världens bästa kommun att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag. Då kan pengarna istället gå till att skapa nya jobb.

Vi satsar på näringslivet. En bra arbetsmarknad ger goda möjligheter att få arbete i kommunen vilket medför en ökad dagbefolkning som bidrar till ett mer levande centrum. Vi vill ha åtgärder som ökar förtroendet för kommunens tjänstemän och politiker hos våra företagare.

Centerpartiet i Svedala kommer att besöka företagare för att få en nära kontakt och se deras behov inför beslut i de politiska organen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.