Infrastruktur

Med en väl fungerande infrastruktur underlättar vi för kommunens invånare.

Cykelvägar

Vi vill att cykel och gång ska vara det självklara valet för kortare resor. Genom att förbättra gång- och cykelstigarna både i tätorterna samt på landsbygden vill vi förenkla för människor att göra det miljömedvetna valet. Vi vill att det ska kännas tryggt att vara trafikant, oavsett trafikslag, och att man ska kunna ta sig snabbt, enkelt och säkert från tätort till landsbygd.

Miljö

Att elbilar är framtiden har undgått få, om än framtiden för de flesta inte är här riktigt än. Laddstationer i varje tätort placerade på strategiska ställen ger fler möjlighet att ladda nära sina hem, något som ger fler möjlighet att investera i framtidens teknik. En minskning av fossila bränslen gynnar oss alla.

Buss, Tåg och Flyg

I Svedala kommun har vi bra möjlighet att använda buss och tåg istället för bilen. Detta är en av vår kommuns stora styrkor och något vi ska värna om. Närheten till Malmö Airport ger oss dessutom möjligheter som få kommuner har när det gäller transport. Arbetet med Svedala station ska fortgå och möjligheterna för parkering nära kollektivtrafik ska förbättras. På sikt ska autonom kollektiv ge möjlighet för fler att pendla på ett miljömedvetet sätt, tex genom självkörande bussar som täcker kommunen på ett bättre sätt än vad som är möjligt idag.

Belysning

Rätt belysning ger en känsla av trygghet. En genomgång av belysningen i tätorterna ska genomföras och områden där många passerar ska rustas upp. Hänsyn ska tas till ljusförorening men inte på bekostnad av trygghetskänslan.

Bredband

Snabbt bredband är idag ett krav för en fungerande infrastruktur, utan bredband är det svårt att hänga med i dagens samhälle då allt fler tjänster digitaliseras. I tätorterna har vi ett väl utbyggt fibernät med en hög anslutningsgrad. Landsbygden har haltat efter. Vi ser att en fortsatt utbyggnad av fibernätet samt investering i ny teknologi gör kommunen till en attraktiv plats både för näringsliv och till privatpersoner. En revidering av bredbandsstrategin bör genomföras för att säkerställa att vi även framöver ligger i framkant när det gäller den teknologiska utvecklingen.