Integration

En väl fungerande integration skapar framgång.

För att säkerställa att de nyanlända i vår kommun kommer in i samhället, har kommunen ekonomiska medel till integration, som ska göra att sysselsättningen för de nyanlända ökar. Detta arbete vill vi ska fortsätta. Centerpartiet ser nyanlända som resurser och framtida tillgångar i vårt samhälle. Många nyanlända har studier och högre utbildningar bakom sig. Snabbspår till akademisk yrke bör prioriteras. Sverige behöver ha in ung och kompetent arbetskraft. (År 2020 är vi fler barn och äldre i landet än yrkesverksamma). Centerpartiet vet att svenska språket är nyckeln till en lyckad integration. Därför vill vi att de nyanlända ska delta i SFI så tidigt som möjligt. Vi vill att SFI ska erbjudas på kvällar och helger så att den nyanlände kan arbeta parallellt. Vi vill också att samordningen mellan arbete och integration ska utvecklas mot företag/föreningar/den nyanlände.

Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Till exempel ska alla ha samma chans att få ett jobb, en bostad, utbildning eller starta ett företag. Vi vill att Sverige ska fortsätta präglas av tolerans och öppenhet och välkomna olikheter.

Åtgärder som praktik med lägre lön, snabbare validering av kunskaper, tidigare språk­inlärning, etableringsersättningar som gör att det lönar sig att arbeta. Detta skapar framgång i integrationsarbetet. Vi vill också se bättre kommunikation mellan myndigheter och kommuner. Centerpartiet vill se alternativa boendeformer för ensamkommande barn och att upphandlingen av asylboenden blir bättre. Vi tycker också att asylboenden ska ha en skyldighet att erbjuda såväl sysselsättning som svenskutbildning.