Skola och ungdom

Stoppa klyvningen i skolan och på fritiden.

I Centerpartiet ser vi det som en självklarhet att skolan ska vara ett ställe där alla lyckas, alla känner trygghet och alla känner tillhörighet. Vi tror på en skola där alla får möjlighet att leva upp sin fulla förmåga och på en skola fri från mobbing. Detta ska vi uppnå genom att ha bra lärare med rätt kompetens på rätt plats och genom att lyssna på deras behov ska vi hjälpa dem forma en skola baserad på kompetens, ömsesidig respekt och trygghet. När det behövs extra insatser för en elev ska de finnas tillgängligt så tidigt som möjligt och vi ser att ett starkt samarbete med skola, socialtjänst och övriga skyddsnät är essentiella för att hjälpa utsatta elever.

Alla föräldrar ska känna sig trygga att deras barn får rätt stöd oavsett vilken skola de väljer. Vi vill att alla skolor mäts enligt samma kvalitetskrav och att skolornas inbördes kvalité går att jämföra. Kvalitén ska följas upp regelbundet och samma krav ställs på privata och på kommunala skolor. Vi ska arbeta aktivt för att hålla nere storleken på klasserna så varje individ får tid, ro och hjälp att prestera bäst möjligt. En viktig del av elevernas vardag är lokalerna de vistas i, här ska vi se till att lokalerna är lämpade till undervisningen som bedrivs och att de är behagliga att vistas i. Önskar man det ska det vara möjligt att få en skolplats nära hemmet.

Gymnasieskola

Möjligheterna att införa fler yrkesutbildningar hos NFU ska undersökas. Vi vill att de unga har möjlighet att få en relevant utbildning nära hemmet och genom att utbilda framtidens medborgare vill vi ge fler möjligheten att finnas i Svedala då de får tillgång till kompetent arbetskraft. Svedala kommun ska med sitt utmärkta läge vara ett nav i framtidens arbetsmarknad, detta säkerställer vi genom att utbilda framtidens arbetskraft.

En meningsful och trygg fritid

Trygghet skapar framgång. Genom att ge ungdomarna i kommunen tillgång till meningsfulla aktiviteter och inkludera dem i samhället ska vi komma det bus som har präglat delar av kommun till livs. Dessutom ska ett nära samarbete mellan polis, trygghetsvärdar och övriga samhället hjälpa de personer som har kommit på avvägar tillbaka på rätt spår. Vi vill skapa fler möjligheter för de unga att engagera och aktivera sig på fritiden, det ska finnas något för alla intressen.

Digitalisering i skolan

Framtidens medborgare kommer leva i en digitaliserad värld som är mer komplex än vad vi kan förutse. Alla lärare ska därför ha kunskaper inom datorkunskap och eleverna ska tidigt få behärska grundläggande datorkunskap. Etik och moral ska vara ledsagande i samtal mellan lärare och elev internet tyvärr inte är anpassat för barn och unga. Vi vill införa ett filter mot pornografi i kommunens nätverk så ingen oavsiktligt kommer in på innehåll som är olämpligt.



Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.