Räfsan i Glemmingebro

Bild

Nu gäller det att kämpa och se möjligheterna för Räfsans kök i Glemmingebro

Vi är allvarligt bekymrade över M,L,KD med stöd av SD’s nedmontering av viktig service på landsbygden. Räfsans kök i Glemmingebro är ett exempel på hur styret successivt har plockat bort kommunal verksamhet för att till sist lägga ner servicen.

Vi är fullt medvetna om att det behöver bedrivas en kommunal verksamhet som köket ska serverar mat till, för att köket ska få lov att finnas till. Men när styret inte vill hitta lösningar, ja då är Räfsans existens hotad.

Oppositionspartierna Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill däremot satsa på byarna och öka möjligheten för Ystadsborna att nyttja de aktiviteter, upplevelser och service som landsbygden erbjuder.

Låt byalag , övriga föreningar och organisationer få tillgång till Räfsans tillgängliga lokaler och den fina trädgårdsmiljön som tidigare tillhörde den nedlagda förskolan.

Räfsans servering av lunch och fika i den gemensamma restaurangen skapar en social tillhörighet, trygghet men också en upplevelse till gott hälsosamt liv. Kanske kan något rum i fastigheten även hyras ut som kontorslokal för småföretagare i bygden?

Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för att en by ska kunna blomstra och vara attraktiv att flytta till.

För då finns det också hopp om att fler bosätter sig i Glemmingebro och kanske resa kollektivt med buss, vilket ger en större chans inför framtiden att Skånetrafiken ökar antalet bussturer dit. Det gagnar alla även den lokala livsmedelsaffären och övrig handel i Glemmingebro.

Sverigedemokraterna har nu chansen och möjlighet att hålla sitt vallöfte med att värna om Räfsans existens och landsbygdens utveckling.

Vi hoppas från C, S, Mp att styret i Ystad tänker ett varv till och börjar tro på landsbygdens framtid för boende och näringsliv.

Martin Andersson ( C). Kevin Rasmussen ( S). Marina Nilsson( Mp)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.