Årsmöte 2024

Kallelse till kretsårsmöte avseende 2023 för Centerpartiet Ystad

Med gästföreläsare från Centerpartiet Skånes distriktsstyrelse – ordförande Ann-Helen Nilsson

Välkommen till kretsårsmöte 2023 tillsammans med Centerpartiet Ystad!

Dag: onsdagen den 14 februari

Tid: kl 18.30

Plats: Räfsans Bykrog, Redskapsvägen 3, Glemmingebro

Vi startar med lättare förtäring följt av föreläsningen med Ann-Helen Nilsson, därefter tar årsmötesförhandlingarna vid.

Varmt välkommen till kretsårsmöte för Centerpartiet Ystad

Kretsstyrelsen Centerpartiet Ystad

Anmäl ditt deltagande senast 1 februari till Ronny Persson på ronny.persson@centerpartiet.seDagordning för kretsstämma

1)      Mötet öppnas

2)      Val av mötesfunktionärer

a)       mötesordförande

b)      sekreterare

c)       justeringsperson/-er

d)      rösträknare

3)      Godkännande av kallelse

4)      Fastställande av röstlängd

5)      Fastställande av föredragningslista

6)      Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi , 1.6 MB.

7)      Revisorernas berättelse

8)      Fastställande av balans- och resultaträkning

9)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10)   Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen

11)   Ersättningsfrågor

12)   Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen

13)   Val av ordförande

14)   Val av övriga ledamöter i styrelsen

15)   Val av ombud till distriktsstämman samt ersättare. 23/3 Höör

16)   Eventuellt val av ett ombud till partistämman samt ersättare

17)   Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare

18)   Val av valberedning

19)   Framställningar och förslag från kretsstyrelsen

20)   Behandling av motioner

21)   Rapporter

a)       Rapport om valet till Europaparlamentet och kretsens arbete samt en hälsning från Bryssel med vår parlamentariker Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani.

b)      Hälsningar från partiledaren och partisekreteraren

c)       Övriga rapporter

22)   Vid mötet väckta frågor

23)   Mötet avslutas


Relaterade nyheter