Rubrik

Vi vill behålla köket på Ystads lasarett

Centerpartiet initierar till att Regionstyrelsen ska ompröva beslutet om att lägga ner Ystads lasarett och komplettera ärendet med tillräckliga underlag ,innan ett nytt beslut fattas. Vi saknar risk/sårbarhet och konsekvensanalys samt ekonomisk kalkyl på ärendet i sin helhet. Gör om processen så att beslutet kan fattas på goda grunder. Nu hoppas vi att övriga partier tar möjligheten till att ompröva sina ställningstaganden när alla underlag kompletteras ärendet.


Här kommer bilder från dagens besök på Ystads Lasarett
Tack till all kökspersonal som kämpar för att köket ska finnas kvar. Ni har en fantastisk sammanhållning och hög service nivå och kompetens på alla områdena inom mat och måltider. Nu hoppas vi att fler lyssnar och agerar.
Centerpartiet i Ystad och i Regionen


Tillagningsdelen

Tillagningsdelen

Diskavdelningen

Diskavdelningen

Beröm

Beröm

Kökshjältarna

Kökshjältarna

Eva Bramsvik Håkansson, Martin Andersson Centerpartiet Ystad tillsammans med regionråden Birte Sandberg och Ola Olsson

Eva Bramsvik Håkansson, Martin Andersson Centerpartiet Ystad tillsammans med regionråden Birte Sandberg och Ola Olsson

Relaterade nyheter