Höstmöte

Kallelse till alla medlemmar!

Centerpartiet i Falköping håller höstmöte torsdagen den 3 november i Gökhems hembygdsgård. Förhandlingarna börjar kl 18.30. Servering till självkostnadspris.
Välkomna!