Inbjudan till kväll på temat Miljö i Hjo

Inbjudna? Alla från Skaraborgs centerkretsar

När? Måndag den 21 november klockan 19.00

Vad? Projekt Öring

Var? Kulturkvarteret Pedagogien, Floragatan 1

Nu är det Hjos tur att bjuda in centerpartister till temakväll.

Hjo och Vättern hör sedan länge intimt samman. Utan Vättern funnes icke Hjo om vi funderar historiskt. Och frågan är om det inte gäller fortfarande. Vättern är draglok i turismen till Hjo och som norra Europas största färskvattentillgång påverkas väldigt många av dess existens. Många ska samsas om dess tillgångar och ibland blir diskussionerna heta just därför.

Vi väljer som kvällens ämne att belysa ett mycket viktigt mångfaldsarbete, som pågått under lång tid och som nu går i mål. Många av er har säkert hört talas om Öringsafari i Hjoån. Detta möjliggjordes som en följd av de första stegen för återställande av Hjoån som viktig reproduktionsplats. Nyligen har det sista steget tagits som öppnat upp kontakt mellan öringar som varit åtskilda i mer än 100 år. Vi talar om Projekt Öring.

Vi får möta Hans-Göran Hansson som varit med hela vägen från idé till genomförande. Välkommen till en oförglömlig kväll!

Hjo kretsstyrelse

Anmälan om antal kretsvis till gert.franzen@gmail.com