Svante Classon

Personbild


Ledamot i C-kretsstyrelsen

Politiska uppdrag:
- Ledamot i Kommunfullmäktige (KF)
- Ledamot i Kommunstyrelsen (KS)
- Ledamot i Allmänna Utskottet (AU)
- Ordförande i föreningen Trygga hem

Till vardags är Svante sjukhusdiakon på NÄL.