Vår politik

Bild


För Skaras bästa


Vi vill ta ansvar för att föra en politik som gör Skara till en ännu bättre plats att leva på.

Bland annat genom dialog mellan politiker och medborgare för att få fram bra förslag.

Det lag som vi presenterar kan med både engagemang, erfarenhet och nyfikenhet ta sin an att leda kommunen.

Vi växer - tillsammans

Vi vill att hela Skara ska växa med både fler invånare och med fler arbetsplatser, företag och anställda. Skara ska vara en välkomnande och inkluderande plats för alla nya och gamla invånare. För att stärka hela samhället behöver även jämställdheten öka ytterligare.

Skara har ett bra geografiskt läge, i hjärtat av Skaraborg, men också mellan Stockholm och Göteborg. Bor och verkar man i Skara är det nära till allt. Det ger goda förutsättningar till tillväxt, utveckling och ett gott liv.

Tillväxt och jobb ger skatteintäkter som skapar trygghet och ger resurser till att utveckla bland annat vård, skola och omsorg. En ökad tillväxt ger också möjlighet att utveckla infrastrukturen och den övriga kommunala verksamheten. Det är fler företag och arbetsplatser som bygger välfärden. Ett av kommunens uppdrag är att ge förutsättningar för jobb och företagande.

Många företag har svårt att hitta kompetent arbetskraft, det gör att dessa företag inte kan växa och utvecklas i den takt som de vill. Kommun och stat har en viktig roll att spela genom att kartlägga behoven på arbetsmarknaden och ska föra samman akademi, näringsliv och offentlig verksamhet som en del i detta arbete. Skara kommun ska bli en än mer attraktiv kommun som lockar till sig fler entreprenörer och kompetenta medarbetare både till privata såsom offentliga arbetsgivare. Satsning på kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden ska ha hög prioritet. Det är viktigt att ta tillvara alla människors kompetens för att främja utveckling, tillväxt, jobb och framtidstro

Vi tar sikte på ett grönt och hållbart Skara. Det innebär att kraft och resurser måste läggas på att främja långsiktigt hållbara lösningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.