Så skapar man förtroende

Systematiska stölder drabbar många. Bland annat företagare, boende på landsbygden och många av de som någon gång har råkat ut för ett inbrott. Det kommer oroande signaler om att denna typ av brottslighet drabbar allt fler, med ökad oro och otrygghet som följd. Detta hotar även på sikt förtroendet för rättsväsendet. För att öka tryggheten är det viktigt med närvarande polis och bättre verktyg. Centerpartiet har föreslagit att införa en ny brottsrubricering: systematisk stöld. Det är ett verktyg för att även om varje stöld var för sig inte motsvarar ett så högt värde att den klassas som grov så ska upprepade stöder ha den klassen.

För att skapa en närvarande polis i Skaraborg har ett försöksarbete med medborgardialog i Töreboda och Essunga kommuner påbörjats. Det är genom dialog och förtroende som trygghet skapas. Dessa lokala frågor påverkas av nationella prioriteringar som gör att polisens resurser används på andra områden, t ex för att ha ID-kontroller i Skåne. Det är viktigt att dessa dialoger avslutas och visar att människors möjlighet att påverkas tas tillvara. Det är så man skapar förtroende för en lokal polis.

Andreas Svensson (C), distriktsstyrelsen Skaraborg