Vår politik För Skaraborgs bästa

Bild

Sällan har vikten av demokratiska värderingar varit så tydlig. Valet i höst kommer att bli ett vägval mellan ett liberalt alternativ i mitten för samarbete och ansvarstagande, och att ge ytterkantspolitik präglad av misstro, skuldbeläggning och likriktning ett avgörande inflytande. Centerpartiet har en tydlig röst för frihet, demokrati och självbestämmande. Den rösten behövs i Sverige, och i Europa. Nu, idag och i höst när det är dags för alla i Sverige att gå till vallokalerna och göra sitt val.

Vi går till val på våra liberala värderingar och för en politik som gör skillnad i vardagen. En röst på Centerpartiet är en röst på en grön, liberal politik för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Det är en röst för mod och nytänkande för att hitta politiska lösningar som för Sverige framåt.
Du som röstar har möjlighet att bidra till ett Sverige som styrs handlingskraftigt och ansvarsfullt, tryggt förankrat i den politiska mitten. För Skaraborgs bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.