Viktigt att enas om lägre ingångslöner

Centerpartiet uppmanar nu arbetsmarknadens parter att enas om ett avtal med lägre ingångslöner riktat till nyanlända. Vi är villiga att svara med sänkt inkomstskatt och lägre arbetsgivaravgifter. Om parterna inte agerar är vi beredda att lagstifta. Jobb är nämligen nyckeln till integration. Alternativet till ingångsjobb för nyanlända är tyvärr inte ett annat jobb, utan fortsatt bidragsberoende.

Arbetslösheten bland utrikes födda ligger på 15,2 procent, jämfört med 4,6 procent bland personer födda i Sverige, enligt SCB. Integrationen fungerar med andra ord väldigt dåligt. En viktig orsak är höga ingångslöner.

En nyanländ som håller på att lära sig svenska, försöker förstå kulturen, och saknar utbildning över grundskolenivå får väldigt svårt att konkurrera med någon som har både språket och kulturen med sig, och som kan visa upp referenser, svensk utbildning och yrkeserfarenhet.

Den lägsta ingångslönen som arbetsgivaren måste betala är samma för dessa två. Konsekvensen blir att arbetsgivaren anställer den som har utbildning och erfarenhet och talar språket, medan den nyanlände får ännu ett nej. Företagen vågar inte ta risken att anställa en nyanländ, eftersom det inte kostar mer att anställa någon som är född i Sverige.

Vi är övertygade om att företagen är beredda att anställa nyanlända om ingångslönen är lägre. Dessutom kommer åtgärden skapa nya, enkla jobb som inte finns i dag, därför att det i nuläget inte går att sätta en lön som matchar jobbet.

I dag finns det fler än 1 500 nyanlända i etableringsuppdraget i Skaraborgs femton kommuner. Av dem har nästan hälften inte mer än gymnasieutbildning. Det handlar alltså om kanske runt 700 som skulle kunna få ett ingångsjobb. Dessutom tillkommer snart minst lika många som fortfarande befinner sig i asylprocessen.

Konjunkturinstitutet, Internationella Valutafonden, OECD, Finanspolitiska rådet och EU-kommissionen - alla har de pekat på att lägre ingångslöner är nödvändiga för att Sverige ska komma tillrätta med den höga arbetslösheten i dessa grupper.

LO väljer att blunda för detta. Men de kommer behöva ta den här debatten förr eller senare. Nu måste de svara på frågan: Hur kan det vara bättre att fastna i arbetslöshet och bidrag än att få ett jobb och en ingångslön, lära sig svenska, träffa arbetskamrater och börja klättra uppåt i lönetrappan?

Annie Lööf (C), partiledare
Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot Skaraborg, Utbildningspolitisk talesperson