Rör inte medicinavdelningen i Mariestad!

Vad beror det på att sjukhusstyrelsen för Skaraborgs sjukhus ALLTID sneglar norrut, när det handlar om att spara pengar och stänga avdelningar?

Vi har sett en rad exempel på detta under de senaste åren. Vi skulle kunna nämna många exempel, men nöjer oss med ett par: stängningen av operationsavdelningen vid Mariestads sjukhus, radikalt minskat öppethållande av jourcentralen vid samma sjukhus och satsningen på barn- och ungdomscentrum som kom av sig efter kort tid.

Det senaste är att sjukhusstyrelsen tänker lägga ner medicinavdelningen vid Mariestads sjukhus snabbt som ögat. Helst ska invånarna inte hinna reagera. Sjukhusstyrelsen måste spara 40 miljoner och anser att en fjärdedel, nio miljoner går att ta genom att minska hälften av vårdplatserna, 18 till nio och flytta dem.

Självklart handlar det om att flytta dem till Skaraborgs sjukhus i Skövde. Vart annars?

Det talas om att Mariestad i stället ska få ett närsjukvårdscentrum. Hur detta ska fungera vet vi mycket litet om. Och hur vet vi att detta i så fall inte försvinner inom kort även det, som allting annat?

Nej, sjukhusstyrelsen, detta duger inte! Hur vore det om ni värnade om och kämpade för hela Skaraborgs sjukvård, så att det märktes någon gång. Sjukvården i Göteborg, med Sahlgrenska i spetsen, får ofta sparbeting som de ansvariga många gånger har sluppit undan.

Vi centerpolitiker i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång motsätter oss bestämt en nedläggning av medicinavdelningen i Mariestad och en ytterligare utarmning av norra Skaraborg när det gäller kvalificerad sjukvård.

Tvärtom kräver vi en satsning på vår norra region, så att vi i framtiden kan locka hit och inte skrämma bort kompetent personal.

I dag pratas det ofta i samband med valen om att Skaraborgs sjukhus består av fyra sjukhus. Snart består det bara av ett sjukhus, det i Skövde, om ansvariga politiker och tjänstemän får hållas.

CENTERKRETSARNA I MARIESTAD, TÖREBODA OCH GULLSPÅNG