Kinnekullebanan är ett gemensamt ansvar

Replik. Bäste Alex Bergström och övriga skribenter (MT 30/1); Centerpartiet driver frågan om upprustning av de regionala järnvägarna för bygders utveckling, människors möjlighet till pendling till jobb och utbildning och för att skapa tillväxt i hela landet.

Kinnekullebanan är ett av de viktiga regionala järnvägsstråken i Västra Götaland, Alex Bergström borde som vice ordförande i Västtrafik väl känna till den strategi som Västra Götalandsregionen har beslutat och som innebär en tredubbling av järnvägstrafiken till 2035 jämfört med 2006.

Bristen på underhåll och upprustning riskerar i stället att nedläggning av trafiken kan inträffa.

Centerpartiet och Socialdemokraterna har tidigare varit överens om att ansvaret för skötsel och upprustning är statens och att det är genom anslag i statsbudgeten som detta sker. Regeringen har inte ökat anslagen och istället är prioriteringen till storstäder och stambanenätet.

Centerpartiet har föreslagit att 500 miljoner satsas i närtid för att avhjälpa de mest akuta insatserna. I Centerpartiets infrastrukturmotion föreslår vi att pausa investeringar i ett nytt signalsystem och överföra de ca 19 miljarder som finns i detta till satsningar på järnvägsunderhåll.

Vi anser inte det finns någon anledning att regionala företrädare från olika partier diskuterar om behov som vi är helt överens om. Låt oss istället, som vi tidigare också framfört, tillsammans göra vid vi kan för att få resurser.

Möjligheten till detta finns under 2017 då revidering av infrastrukturplanerna sker. Eftersom infrastrukturministern är Socialdemokrat och dessutom kommer från Västsverige, borde detta ligga i hennes intresse.

Vi centerpartister ser fram emot att göra en ny tågresa, denna gång tillsammans med infrastrukturministern och lokala Socialdemokrater. På denna resa har vi möjlighet att tillsammans syna behoven och tala om nyttan av ökade investeringar. 

Centerpartiet vill bygga en hållbar infrastruktur som ger tillväxt i hela landet, och som skapar bästa förutsättningar för jobb och utveckling. Följ gärna med oss på den resan, Alex. 

Ulrika Carlsson (C)
Riksdagsledamot 

Ulf Eriksson (C)
Ledamot regionfullmäktige

Kent Folkesson (C)
Ordförande Centerpartiet Skaraborg