Centerpartiet skapar förutsättningar  i hela landet

För Centerpartiet är det viktigt att hela landet har en fungerande infrastruktur. De värde vi har i vår skog, åkrar, och i våra fabriker ska kunna transporteras dit det behövs. Att kunna leva på landsbygden och kunna arbetspendla är en självklarhet för Centerpartiet.  I vill ha god service i hela landet, vi som är uppväxta på landsbygden kommer ihåg hur viktigt det är med lanthandel, postombud och lokala företag. Det är på landsbygden som mötesplatsernas skapas och är betydelsefull för många människor.

Centerpartiet ser ljust på framtiden för den Svenska landsbygden, vi vet att den har möjlighet att blomstra och vågar därmed satsa på en hållbar utveckling där jobben skapas och framtidstron växer i hela landet. Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska utvecklas.

Men det krävs investeringar för att nå dit. Centerpartiet satsar mer än regeringen på underhåll och upprustning av svenska järnvägsnätet och vill satsa på lokala och regionala järnvägar, detta gynnar arbetspendling och godstransporter.

För fler i arbete tror vi att ingångsjobben där vi tar bort arbetsgivaravgiften under de två första åren som en person är i arbete. Enligt WSP(ett världsledande analys och teknikkonsultföretag) skulle det skapa 12000 nya jobb på landsbygden.

Det finns många tomma lokaler i våra små och medelstora samhällen  på grund av utflyttning från landsbygden, här vill centerpartiet att den näringsidkare som startar verksamhet i en lokal som stått tom i mer än ett år, det är många lokaler i Sverige.  Ska slippa betala fastighetsskatt under tio år. Det skulle skapa många nya verksamheter på vår landsbygd. 

Regeringen höjer skatterna på jobb och företag med över 30 miljarder, de inför vägslitageskatt för våra åkerier. De kapar i ROT avdraget. Många företagare drabbas hårt och en del överlever inte för att lönsamheten äts upp av olika skatter. Detta leder inte till utveckling i hela landet.

Centerpartiet skapar förutsättningar för företagande i hela landet.

Suzanne Johansson (C)
Ledamot av distriktsstyrelsen