C vill investera mer i försvaret

VI LEVER I EN orolig tid. Hoten mot det svenska samhället tar sig flera former.

Det är allt från klimatförändringar med fler stormar och översvämningar, terrorism, dataintrång och påverkansoperationer, hybridkrigföring och försämrad säkerhetspolitisk situation i vår del av världen. 

Det försämrade omvärldsläget kräver en ökad försvarsförmåga. Centerpartiet har varit med och stärkt försvarets resurser de senaste åren, men mer behövs. Den 13 mars ingick Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet en försvarsöverenskommelse som innebär att försvaret får mer pengar redan 2017. Förstärkningen på 500 miljoner kronor extra lägger grunden för att stärka det svenska försvaret. 

FÖR CENTERPARTIET har det varit mycket viktigt att stärka försvaret i hela landet. Det handlar bland annat om mer pengar till material, bredare övningar och att stärka hemvärnet med fler fordon. Men också om att kunna möta cyberhot mot vårt samhälle och att skapa bättre förutsättningar för kommuner, landsting och länsstyrelser att ha en bättre beredskap och planering för hela landet. 

MEN DET räcker inte med det. För Centerpartiet är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra försvarsbeslutet från 2015 och det kommer att kräva ännu mer pengar de kommande åren, från 2018 och framöver. Inför nästa försvarsbeslut vill vi se miljardsatsningar på minst samma nivå som de övriga nordiska länderna, idag runt 1,3 procent av BNP. Vi bör också starta en process om att söka medlemskap i Nato. I detta arbete bör vi eftersträva ett nära samarbete med Finland, med målet att båda länderna kan bli medlemmar samtidigt. 

För det militära försvaret finns stora utmaningar vad gäller investeringar, materiel, logistik och personalförsörjning som behöver lösas för att vi ska ha ett starkare svenskt försvar och att försvaret ska finnas i hela landet. Centerpartiet vill att satsningar görs över bredden för att undvika en situation där exempelvis övningsverksamheten dras ner till förmån för materielinvesteringar. 

Centerpartiet vill också ha större satsningar på utvecklingen av ett modernt civilt försvar. Det handlar om att skapa förutsättningar för det civila försvaret att bidra vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, att värna civilbefolkningen och att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 

Det görs bland annat genom mer pengar till övningar och materielinvesteringar. DET ÄR VIKTIGT att hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer finns i hela landet då de kan bidra till att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda viktig infrastruktur i händelse av både kris och krig.

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet 
Ulrika Carlsson, riksdagsledamot Skaraborg för Centerpartiet