Hjälp Sveriges fattigaste pensionärer

Många pensionärer lever med mycket små pensioner och har svårt att betala för grundläggande behov såsom bostad, mat, kläder och mediciner. Därför har Solveig Zander och Centerpartiet föreslagit att man ska se över möjligheterna att höja pensionen och bostadstillägget för de allra mest ekonomiskt utsatta - de som har garantipension eller låg inkomstpension. 

Det behövs en bred överenskommelse som inte ändras beroende av regeringsmajoritet. Regeringen har inte avsatt en enda krona till pensionärerna i sin budget för 2017 och tyvärr röstades Centerpartiets förslag ned i riksdagen. Solveig Zander har jobbat hårt för en översyn av de ojämställda pensionerna och förbättringar för dem som det allra sämst. 

Antal pensionärer i Sverige 2015 var 2,14 miljoner personer. Antal pensionärer i Sverige 2015 med garantipension är cirka 770 000 personer. Antal kvinnliga pensionärer i Sverige 2015 med garantipension är cirka 612 000 personer. Med andra ord är omkring 80 procent av dem med låg pension kvinnor. Utifrån de utredningar som genomförts i pensionsgruppen framgår att det inte krävs enbart en förändring, utan flera. 

Centerpartiets förslag för att höja pensionen för både nuvarande och blivande pensionärer är: 

  • sänkt skatt för pensionärer
  • sänkt skatt och/eller höjd penningsumma för dem med enbart garantipension
  • mer information om yrkeslivets påverkan av pensionen för företagare och småbarnsföräldrar
  • arbete längre upp i åren
  • höjd ålder för uttag av tjänstepension
  • höjd LAS-ålder
  • översyn av kostnaderna för vård och omsorg i kommunerna
  • delad pensionsrätt mellan make/maka och information om för- och nackdelar
  • sänkta arbetsgivaravgifter och dubbla jobbskatteavdrag för personer över 64 år. 

Kommuners kostnader för exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, larm och heldygnsomsorg i särskilt boende skiljer sig åt. Skillnaden kan vara upp emot 1 000 kronor per månad (Riksdagens utredningstjänst 2016). Trots maxtaxan och förbehållsbelopp i kommunerna för äldreomsorg finns olikheter och för en garantipensionär är varje krona viktig. 

Tillsammans med alliansen sänkte Centerpartiet skatten för pensionärer i fem steg, totalt 16,4 miljarder kronor och vi hade ett beslut på ytterligare sänkningar när ekonomin tillät. Men det kom ett val emellan.

Solveig Zander ( C) Riksdagsledamot, Uppsala län, representant pensionsgruppen sedan 2006
Linnéa Hultman ( C) Ledamot distriktsstyrelsen