avskaffa tidsomställningen

Sjukdomar, stress och minskat välbefinnande hos befolkningen i Skaraborg leder till lidande hos individen och sjukskrivningar med lägre inkomster. Men produktiviteten hos både företag och i det offentliga påverkas också av detta. Samhället ska inte riskera människornas hälsa! Detta har vi i Centerpartiet uppmärksammat och ett steg för att komma till rätta med en del av ohälsotalen i samhället vore att avskaffa sommartiden! Det är närodlad politik för hälsan, och det kommer vi jobba för!