Förenkla för skogsägarna

Skogen ger inte bara underbara promenader. Den skapar också jobb och pengar.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för att möta klimathoten. Därför behöver skogsnäringen få rätt förutsättningar framöver.

Läs mer här: , 13.5 kB.