Dags att införa ett OP-out system

för organdonation

Andreas Bill från Lidköping är ett av ombuden från Skaraborg som kommer kämpa för sin motion om organdonation

Andreas föreslår att Centerpartiet ställer sig bakom ett införande av ett opt-out system. Det innebär att man är med i organdonationsregistret tills man aktivt väljer att gå ur. Partistyrelsen föreslår stämman att instämma i intentionerna men Andreas Bill och Skaraborg vill att partiet går ännu längre.

Anledningen till att han skrivit motionen är att han som förälder till en svårt hjärtsjuk dotter sett stora brister i det system vi har idag. Enligt studier tillhör Sverige bland de mest positiva till organdonation ändå är det så få som anmäler sig till registret.

Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) har i partistyrelsen reserverat sig till förmån för att bifalla motionen och Andreas ser positivt på chanserna för motionen att gå igenom på partistämman.

Det är en väldigt viktig motion och med CUF:s stöd hoppas jag att stämman också inser det, säger Andreas Bill.