Sverige behöver ett undersköterskelyft

Alla undersköterskor utför ett viktigt jobb. Vi vill bättre ta tillvara de många undersköterskors ovärderliga erfarenhet. 

Inom Centerpartiet är vi övertygade om att yrkets status behöver uppvärderas och att allt fler behöver se undersköterskeyrket som en möjlig framtid och karriär. Därför föreslår vi nu ett antal viktiga satsningar. Läs mer om satsningarna här:  , 14.8 kB.