Lokala lösningar är en viktig del i klimatomställningen

Rickard Nordin besökte under tisdagen Skaraborg för att se och diskutera lokala satsningars del i klimatomställningen.

Dagen inleddes med ett besök på Skövde Energi som förser Skövde med både el-energi och fjärrvärme. Bolaget vill vara hjärtat i staden som arbetar för att optimera samhällsnyttan av stadens resurser.

”Det kommunala energibolaget och den lokala energiproduktionen blir allt mer viktig, säger Rickard Nordin. I takt med att utländska bolag än mer etablerar sig i Sverige blir det också en demokratiaspekt med lokalt inflytande. Där spelar Skövde energi en viktig roll som vi behöver diskutera mer kring hur vi kan utveckla.”

Nästa besök var på TBN Sweden i Falköping. TBN arbetar med logistiklösningar för både tåg och lastbilstransporter och har en väderskyddad tågomlastningsplats där tågset på 9 vagnar kan köras in och lastas och lossas.

” För att klara klimatomställningen måste transporter ställas om. Det kan inta betyda att vi slutar handla varor, däremot behöver logistiken bli smartare och grönare, säger Rickard Nordin. Där är de lokala företagen viktiga och vi behöver samtala om hur vi tillsammans kan göra insatser för omställningen.

Här kan du läsa mer om Skövde Energi

Här kan du läsa mer om TBN Sweden