Psykisk hälsa i fokus när Johanna Jönsson besökte Skaraborg

Johanna Jönsson besökte under fredagen Skaraborg för att få information om hur man bla. arbetar med barn-och ungas psykiska hälsa.

Dagen inleddes med ett besök på Barn-och elevhälsa i Lidköping. Barn- och elevhälsans uppgift är att underlätta och stödja barns och elevers utveckling och lärande. Barn- och elevhälsan arbetar även med att stärka personalen i deras yrkesroll. Här kan du lyssna på en intervju som Radio Skaraborg gjorde med Johanna under besöket på Barn-och elevhälsan: http://p4dela.sverigesradio.se/?id=18030

Nästa besök var på Mästers Friskhab i Götene. Där arbetar man med Pre-rehab med personer som varit långtidssjukskrivna av olika anledningar. Man arbetar efter ett salutogent förhållningssätt, där man fokuserar på det friska istället för det sjuka. Målet är att alla som kommer till Mästers friskhab ska hitta sin egen väg genom att i en stressfri miljö få prova sin arbetsförmåga och utvecklas i sin egen takt. Läs mer om deras verksamhet här: https://www.mastersblommor.se/friskhab.html

Dagen avslutades med ett besök på UPH mottagningen (Ungas Psykiska Hälsa) på Guldvingens vårdcentral i Lidköping. Guldvingen har ett tilläggsuppdrag att arbeta extra med ungas psykiska hälsa. Deras uppdrag är att göra bedömningar och ge kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa. Läs mer om verksamheten här: https://www.narhalsan.se/hitta-mottagning/lidkoping/narhalsan-guldvingen-vardcentral/