Grönt avdrag för klimatsmarta investeringar

Vi i Centerpartiet har tröttnat på långa handläggningstider och krångliga regler. Därför har vi förhandlat fram ett nytt avdrag med regeringen. Ett grönt avdrag som fungerar som en morot för att delta i den gröna omställning som behövs om vi ska stoppa klimatförändringarna.

Det ska vara billigt och enkelt att vara snäll mot miljön. Bidragsblanketter och långa väntetider borde vara bannlysta för alla som vill göra ett bra miljöval. Tyvärr är det inte så idag. Den som sätter upp solceller kan få vänta upp till två år på sina pengar, om det ens finns några kvar i potten när din ansökan behandlas. Vill du dessutom sätta upp en laddbox till elbilen eller köpa ett batteri till källaren som kan lagra din solel är det ytterligare blanketter, väntetider och krångel.

Vi i Centerpartiet har tröttnat på långa handläggningstider och krångliga regler. Därför har vi förhandlat fram ett nytt avdrag med regeringen. Ett grönt avdrag som fungerar som en morot för att delta i den gröna omställning som behövs om vi ska stoppa klimatförändringarna.

Det fungerar precis som ROT-avdraget, du får en rabatt direkt på räkningen. Ingen byråkrati, inget krångel, pengarna direkt. Grönt avdrag är dessutom mer kraftfullt än ROT-avdraget. Du får 15% för att installera solceller och 50% avdrag för en laddbox eller batterilager.

Centerpartiet vet att förändringen är starkast när den kommer underifrån. När fler är med i den gröna omställningen går den snabbare. Fler solceller på våra tak ger inte bara mer grön energi, det minskar också vår sårbarhet, eftersom energikällorna blir fler. Batterilagret i källaren får fler att klara ett längre elavbrott bättre och kan dessutom hjälpa till att balansera elnätet, något som är en utmaning på flera håll i Sverige.

Vi behöver också få ut fler elbilar på våra vägar. Det bidrar till minskade utsläpp och till bättre luftkvalitet. Därför är det också helt avgörande med fler laddplatser. Att sätta upp en laddstolpe hemma, där bilen står den största delen av tiden, är därför viktigt och ökar dessutom brandsäkerheten jämfört med andra alternativ.

Centerpartiets tänker fortsätta jobba för att göra det enkelt att vara med i den gröna omställningen. Vi vill sänka skatten på det som gynnar klimatet, så det blir billigare att välja klimatsmart och hållbart. Det gröna avdraget vi nu inför är ett viktigt steg på vägen.

Rickard Nordin, (C) Riksdagsledamot, Energi- och Klimatpolitisk talesperson

Ulrika Heie, (C) Riksdagsledamot, Ordförande i Miljö-och jordbruksutskottet

Ulrica Johansson,(C) Distriktsordförande