Framåt genom krisen!

Landet mellan Vänern och Vättern, Skaraborg med dess kommuner, är fantastiskt med vacker natur, kreativa människor och där vi har goda förutsättningar att leva ett gott liv.Men i mars slog Coronakrisen till över hela världen, så också i Skaraborg, och vi stod inför stora utmaningar på många områden och krisen har drabbat alla delar av vårt samhälle. 

Aldrig tidigare har det lagts så många ändringsbudgetar på riksdagens bord som under senvåren och försommaren 2020, åtminstone inte i modern tid. Många miljarder har satsats för att ta oss igenom den här krisen – tillsammans!

Sjukvården har utsatts för enorma påfrestningar, lågkonjunkturen har drabbat hårt och för vissa branscher har det närmast varit näringsförbud.

Det här har också påverkat oss starkt i Skaraborg. Vården och dess fantastiska personal har verkligen kämpat för att till syvende och sist rädda livet på så många som möjligt av dem som drabbats av svår sjukdom med anledning av Covid-19, och givetvis andra sjukdomstillstånd.

Personalen i äldreomsorgen har gjort vad man kunnat för att skydda de äldre och samtidigt ge god omvårdnad. För flertalet äldre har det varit ett mycket svårt halvår då man drabbats av ensamhet och oro.

Alla över 70 år har uppmanats att isolera sig och det har varit en stor påfrestning för många. Vi vet att vi har långt kvar med pandemin som pågår och därför måste vi vara rädda om varandra och samtidigt öppna upp vårt samhälle på ett säkert sätt så att människor möjligaste mån inte att drabbas av psykisk ohälsa till följd av ensamhet och isolering

Nu presenteras snart en statsbudget för 2021 där vi vet att reformutrymmet blir ca 100 miljarder kronor. Det är mycket pengar men så är också behoven stora. I början av veckan presenterade statsministern tillsammans med Annie Lööf ett tillskott till kommuner och regioner på 20 miljarder kronor. Det är ett välkommet tillskott. Det övriga utrymmet behöver bl a användas för att Sverige ska få en ekonomisk nystart. Då handlar det om företagen och jobben.

De gröna näringarna och hela livsmedelskedjan, i Skaraborg och resten av Sverige, är en oerhört viktig sektor, hela tiden, men kanske ännu mer i tider av kris. Det vi lärt oss i den här krisen måste omsättas i politiska reformer framöver. En säkrad och ökad livsmedelsproduktion är avgörande för hela vårt samhälles robusthet. Det finns en bred parlamentarisk uppslutning om att den svenska matproduktionen ska öka och det är bra. Men nu är det upp till bevis för alla partier att så ska ske. EU:s nya budget för bl. a den gemensamma jordbrukspolitiken är beslutad och nu ska den formas nationellt. Detta blir en av höstens utmaningar.

En stor utmaning handlar om företagens möjligheter att skapa jobb för både unga och äldre framöver. Krispaketen har varit viktiga för att kunna överbygga krisens utmaningar men nu krävs det långsiktiga satsningar både vad gäller regler, skatter, arbetsrätt mm. Centerpartiet driver på att vi ska våga göra de viktiga reformer som krävs så att vi här i Skaraborg ska gå stärkta ur lågkonjunkturen.

En annan viktig del handlar om vårt civilsamhälle, där föreningslivet är en grundstomme. Här går vi människor samman och skapar ett starkare och tryggare Skaraborg tillsammans. Ett samhälle där våra barn får växa upp till trygga människor och där vi säkrar vår demokrati som vi nu haft i 100 år.

Ulrika Heie (C)

Riksdagsledamot Skaraborg

Ulrica Johansson (C)

Distriktsordförande för Centerpartiet i Skaraborg