Skaraborgs Sjukhus får nya laddplatser

Regionen är en föregångare i arbetet att påskynda elektrifieringen av transportsystemet.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har beslutat att avsätta ca 1,6 miljoner kronor till Västfastigheter för utbyggnad av laddinfrastruktur vid bland annat Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping. En utbyggnad som även Klimatklivet och Naturvårdsverket är med och finansierar.

Frida Nilsson (C), förtroendevald i regionen och ersättare i den regionala utvecklingsnämnden, ser mycket positivt på utbyggnaden.

”Det är viktigt att vi i regionen är en föregångare i arbetet att påskynda elektrifieringen av transportsystemet. Sjukhusen är stora arbetsplatser, med många besökare dagligen som vi nu kan erbjuda laddning. Det är ett viktigt steg för nå våra miljömål.”

Ett glädjande besked som ligger helt rätt i tiden, berättar Linnéa Hultmark (C), styrelseledamot Skaraborgs Sjukhus.

”Utbyggnaden ger nya möjligheter för både personal och besökare till Skaraborgs Sjukhus. Innan årets slut ska samtliga laddplatser vara färdigställda vilket jag ser fram emot”