Ja till gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har potential att främja turist- och besöksnäringen och bidra till positiva effekter på näringslivet i hela Skaraborg.Inte minst företag på landsbygd och mindre orter kan få möjlighet till bättre möjligheter att visa upp sin småskaliga produktion. 

Tillverkningen av alkoholhaltiga drycker är en av de snabbast växande branscherna inom svensk livsmedelsindustri. Branschen har sett en tillväxt under hela 2010-talet. Det finns ett intresse för hantverket, att bedriva det småskaligt med en stark förankring i lokalsamhället. Det finns i allmänhet ett ökat intresse för livsmedelsproduktion där kvalitet, ursprung och hantverkskunnighet värderas högre. Företagen bidrar också till att stärka besöksnäringen i lokalsamhället oberoende om det är i ett industrikvarter i staden eller i en gårdsbutik på landet.

I veckan har Regionstyrelsen i Västra Götaland yttrat sig över den statliga remissen med förslag för att öppna möjligheterna för gårdsförsäljning. Centerpartiet ställde sig positiv till ett yttrande om att förbättra möjligheterna för småskalig försäljning av hantverksmässig produktion hemma på gården, av lokalproducerat vin eller öl, eller annan alkoholhaltig dryck. Döm om vår förvåning när KD väljer att rösta emot förslaget. Så mycket var den nyvunna vurmen för landsbygden värd. När det väl kommer till kritan och mindre företag vill förevisa och försälja det som de hantverksmässigt producerat, så vill det partiet inte ge förutsättningar för detta.  

Gårdsförsäljning kan bidra med positiva spridningseffekter, exempelvis i form av att besökarna även besöker restauranger, lokala livsmedelsproducenter eller bor på hotell i närheten. Det är inte osannolikt att möjligheten att bedriva gårdsförsäljning kommer att vara som störst bland dryckestillverkare på landsbygden. 

Det är hantverksmässigt tillverkade drycker i småskalig produktion vi talar om, de blir naturligt dyrare än motsvarande industritillverkade produkter. Därvid är risken att marknaden sköljs över av billiga produkter minimal. Däremot kan de ge möjlighet till extra inkomster om företagen kan utveckla, förevisa och försälja en begränsad mängd av det lokala ölet, vinet eller den lokala spritdrycken, för tillresta entusiaster. Tänk att få njuta av ett lokalproducerat öl eller vin till entrecoten, samtidigt som att du sedan kan köpa med dig ett par flaskor hem. Det ger mänga nya möjligheter till utveckling, inte minst på mindre orter. 

Idag, fredag, gick remisstiden ut och vi hoppas att regeringen nu tar tag i detta och stiftar de lagar som behövs.

Vi tror att småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle få en positiv betydelse för besöksnäringen, entreprenörsandan, utvecklingen av småskalig och hantverksmässig livsmedelsproduktion i landsbygd och stärka det lokala företagandet.

Ulrika Heie (C) Skövde

Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet

Frida Nilsson (C) Lidköping

Regionfullmäktigeledamot, Regionutvecklingsnämnden