En närakut skräddarsydd för Lidköpings behov måste på plats innan akuten flyttas

Vi vill att alla invånare i Skaraborg ska känna sig trygga med att de har nära tillgång till vård. Det är vårt främsta fokus.

Men när vi talar om nära vård, betyder det inte alltid att man måste söka akutvård på sjukhuset. Vi har sett en ökande tendens där allt fler människor vänder sig till sjukhuset, även när deras behov inte är akuta. Detta överbelastar systemet och resulterar i längre väntetider för alla.
För att hälso- och sjukvården ska vända utvecklingen och korta vårdköerna till operation och behandling föreslås Lidköping bli ett sjukhus för planerad vård. Här ska den specialiserade vården ges tid och möjlighet att behandla de patienter som verkligen behöver deras resurser och kompetens.
Snart flyttar Skövde sjukhus in i nya toppmoderna lokaler för akutverksamhet som gör den till en av Sveriges mest moderna akuter. Det är här de akut allvarligt sjuka och skadade patienterna i Skaraborg kommer att behandlas. Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 75 000 besökare, vilket motsvarar det samlade behovet av akutbesök för invånarna i Skaraborg.
Förändringarna innebär att akut och planerad specialistvård separeras, för att vi ska nyttja den kompetens som finns inom sjukvården på ett bättre sätt, så att fler ska få vård snabbare.
Men en förutsättning för att detta ska bli möjligt är att regionen etablerar en närakut i Lidköping. Vi i Centerpartiet kommer att driva på den RödGröna-politiska ledningen i regionen för att få till en sammanslagning av den befintliga jouren och akuten, för att skapa en Närakut med utökade öppettider på kvällar och helger. Genom att ha en Närakut, i samma lokaler som akuten finns idag, skapas en tydlig ingång för invånarna i Lidköping och närliggande kommuner att vända sig till. Detta blir platsen dit patienter med mer akuta behov än vad vårdcentralen kan hantera kan vända sig för rätt hjälp.
För att öka tryggheten ännu mer är det avgörande att ambulansen får mer resurser. Genom att förstärka den nära vården, etablera närakuten och stärka upp ambulansen kan regionen skapa en mer sammanhängande vårdstruktur.
Den växande psykiska ohälsan är en utmaning som vi måste ta på allvar. Regionen måste ha full fokus på att stärka såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin. Behoven är omfattande! Därför har det varit viktigt för oss att regionen upprätthåller de psykiatriska mottagningarna på alla fyra sjukhusorter i Skaraborg.
Vi är fast beslutna om att hitta vägar framåt som skapar en trygg och tillgänglig vård som ser och möter alla – oavsett om insatsen är akut eller planerad.
Sju partier har nu enats i Västra Götalandsregionen om en framtidsplan för vården i Skaraborg och vi jobbar tillsammans för att skapa en trygg och tillgänglig vård för alla, oavsett vårdbehov. Efter beslut från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR kommer nästa steg vara att behandla ärendet vidare i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.