För klimatets bästa

Bild

Sverige har påbörjat resan att skapa ett koldioxidneutralt samhälle. Men ska vi klara klimatkrisen och öka elproduktionen måste fokus ligga på lösningar. Men vi har stora utmaningar kvar, inte minst när det handlar om att sänka utsläppen från transportsektorn. De som hävdar att det inte spelar någon roll vad Sverige gör i klimatfrågor eftersom vi är ett relativt litet land sett till befolkningen, har en passiv och defensiv syn på den roll Sverige kan spela.

Vårt samhälle och vår ekonomi behöver vara så robust att den kan stå emot påfrestningar från omvärlden och med skarpa åtgärder för ett robust elsystem för framtiden, utan utsläpp av växthusgaser och med en kraftigt utbyggd förnybar energi.

Prioriterade frågor för Centerpartiet i Skaraborg:

  • Fasa ut våra fossila bränslen på sikt, och ser mer till förnybara bränslen och energislag. Underlätta för människor att göra klimatsmarta val- kollektivtrafik, cyklar, miljöbilar, livsmedel. Att varje individ skall få växa upp i en giftfri vardag och vi alla tar vårt miljöansvar.
  • Ta vara på resurser och initiativ som finns inom Skaraborg för att skapa grön tillväxt, möjliggöra framtagande av nya livsmedel och för ökad lokal energiproduktion.
  • Verka för att myndigheter arbetar stödjande och främjar utveckling. Hur kan vi samverka i stället?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.