För vårdens bästa

Bild

En god vård och omsorg och ett tryggt socialt skyddsnät är helt fundamentala delar i det svenska välfärdssamhället. En god vård ska ges överallt där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, även i hemmet och inom äldreomsorgen. Vård måste utgå ifrån patientens individuella behov, oavsett ålder eller livssituation.

Prioriterade frågor för Centerpartiet i Skaraborg:

  • Vårdens arbetsplatser ska vara attraktiva med ett närvarande ledarskap som skapar en bra arbetsmiljö.
  • Utveckla och stärka den nära vården – den vård som man behöver ofta
  • Främja tidiga insatser för psykisk hälsa, främst för barn och ungdomar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.