Tibro
Centerpartiet lokalt

Styrelsen i Tibro


Ordförande Anna-Karin Johansson

Vice Ordförande Jan Henningsson

Kassör Mattias Johansson

Sekreterare Stefan Grad

Ledamot Irene Söderberg

Ledamot Staffan Gustafsson

Ledamot Ingemar Löf