• / I kyrkan

I kyrkan

Gruppfoto på lokala kandidater i kyrkovalet 2017. Taget på trappan till Töreboda kyrka sommaren 2017.

Centerpartiet är väl respresenterat i Svenska kyrkan, såväl lokal, regionalt som nationellt. Gruppledare tillika ordförande i kyrkorådet i Töreboda pastorat är Thorbjörn Lahrin.