Jord och skogsbruk

Bild


Jord och skogsbruk

Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. Konkurrenskraften måste stärkas och regelbördan minskas. Svenska livsmedelsproducenter är världsledande vad gäller djurhälsa, restriktiv antibiotika användning och att producera mat på ett klimatsmart och miljövänligt sätt. De verkar för att upprätthålla den biologiska mångfalden och håller landskap öppna.

Vi vill att maten som serveras inom kommunen ska vara närproducerad och att krav som miljöhänsyn och djurskydd ska vara detsamma som för svenska livsmedel vid upphandling.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar jobb på landsbygden. Den ger också förnybar energi, som vi behöver för att möta klimathoten. Ägande, ansvar och befogenheter måste gå hand i hand. För oss är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Den svenska skogen ska brukas enligt principen frihet under ansvar.

Som djurägare ska du ha rätt att försvara dig och din egendom vid rovdjursangrepp. Du ska också känna dig trygg med att du får betalt om något inträffar. Du ska heller inte behöva betala extra försäkringar för att skydda dig, dina tamdjur och husdjur mot rovdjur.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.