Landsbygd

Bild


Landsbygd

Det är en förutsättning för en levande landsbygd att det finmaskiga vägnätet underhålls och rustas upp. Centerpartiet har också enträget stått upp för och bidragit till att strandskyddet luckrats upp. Detta möjliggör byggnation i attraktiva lägen som är en viktig parameter för tillväxt i landsbygdskommuner.

Kollektivtrafiken ska utvecklas bland annat genom att närtrafiken utökas för att ge mer människor på landsbygden möjlighet till ett kollektivt och miljövänligt resande.

Byggnationer utanför detaljplanerat område, ute på landsbygden i kommunen ska uppmuntras.

Landsbygdsskolorna ska ges förutsättningar för utveckling på samma sätt som i Töreboda. Skolskjutsarna ska vara trygga och tillgängliga för de barn som bor på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.