Haninge
Centerpartiet lokalt

Beredningar

Beredningen för Mänskliga rättigheter

Marina Seinegård (Ordförande) Kontakt: marina.seinegard@haninge.se

Hållbarhetsberedningen

Elisabet Sandberg (1:e vice ordförande) Kontakt: elisabet.sandberg@centerpartiet.se