VÄLKOMMEN TILL CENTERPARTIET I HANINGE!


År 2023 kommer Haninge ha 100 000 invånare. För att Haninge ska fortsätta den positiva utvecklingen vi haft med den kraftiga befolkningstillväxten krävs ett starkt ledarskap, ett ledarskap som för Haninge framåt.

Centerpartiet vill att hela Haninge utvecklas, alla individers frihet respekteras och mångfalden tas tillvara. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Haninge där människor får bestämma mer själva. I vårt Haninge ska man känna hopp och framtidstro.

Lika viktigt som det är att vi bygger bostäder, skolor och infrastruktur, lika viktigt är det att vi satsar på människors välbefinnande, kultur, fritid och mänskliga värden. Att vi bevarar våra stora orörda grönytor och inte bygger någon bilbro till Rudan. Men också att vi satsar på ett förebyggande arbete så barn och unga hamnar rätt i livet och att kvinnor och barn inte utsätts för våld i nära relation.

Centerpartiet står fast vid sina värderingar och vänder inte kappan efter vinden. Vi väljer en annan väg för Haninge: framåt!

 

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.