Gill Brodin

Personbild


Gruppledare,

Ledamot Kommunstyrelsen

Ledamot Kommunfullmäktige,

Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Ordförande Agenda 2030-utskottet

Ledamot Krisledningsnämnden

Vice ordförande Bygg och Miljönämnden


Vem är jag?

En landsbygdsbo som tidigare varit egen företagare inom servicebranschen. Jag har varit aktiv i föreningslivet och där arbetat med barn, ungdomar och vuxna som befunnit sig i utsatta situationer

Varför är jag engagerad i Centerpartiet?

Det är det parti som står närmast mig med ett stort hjärta för människa, djur och natur. Centerpartiet behövs som en vågmästare i frågor, inte minst när människor riskerar att hamna mellan stolarna.

Vilka frågor engagerar mig?

Övergripande hållbarhetsfrågor inom Agenda 2030, Landsbygdsfrågor, vatten i alla dess former och konsekvenserna av myndighetsutövning på lokal nivå.

Kontakta Gill Brodin

Kontakta Gill

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.