Gruppledare

Min uppgift som gruppledare är att driva och genomföra centerpartistisk politik i kommunen. En förutsättning för det är att kommunen har en bra ekonomi och att invånarna har förtroende för kommunens verksamheter. Att känna sig trygg i det samhälle man bor i är också viktigt. Som centerpartist jobbar jag för att miljö- och klimatfrågor prioriteras i kommunens alla verksamheter.

I Centerpartiet är vi liberala och nära våra väljare. Vi vill ge alla invånare möjligheter att framföra sina åsikter och vara med och tycka till när förändringar ska göras i kommunen.

Min vision

Jag vill vara med och skapa förutsättningar för att både dagens och kommande generationers invånare ska kunna leva ett gott liv i vår kommun. Jag vill driva en förändringsprocess som går i en hållbar riktning. En riktning där vi värnar folkhälsan och tar frågor som rör livskvalitet på allvar. Det är viktigt att vi använder naturens resurser och våra mänskliga resurser balanserat. Vi måste ta hänsyn till varandra, miljön och ekonomin i vårt arbete med att skapa ett hållbart samhälle.

/ Gill Brodin

Kontakta Gill Brodin

Kontakta Gill

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.