Marie Unander-Scharin

Personbild


Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Äldre och Omsorgsnämnden

Ordförande Centerkvinnorna i Sigtuna kommun

Vem är jag?

Egen företagare som arbetar med konsultverksamhet och utbildning avseende förebyggande sociala insatser gällande barn-och ungdomar samt våldsprevention angående mäns våld mot kvinnor och barn.

Varför är jag engagerad i Centerpartiet?

För att det är viktigt för mig med allas lika värde, kvinnor och män ska ha samma fri- och rättigheter.

Vilka frågor engagerar mig?

Jämställdhet, trygghet och säkerhet i det lokala samhället, mäns våd mot kvinnor, unga flickors fysiska hälsa och hur barn och ungas hälsa och relationer påverkas av pornografi.

Kontakta Marie Unander-Scharin

Kontakta Marie

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.