Sigtuna
Centerpartiet lokalt
  • / Rune Holmberg

Rune Holmberg

Personbild


Ersättare Äldre- och omsorgsnämnden

Vem är jag?

Pensionerad datavetare som bor på landet utanför Rosersberg.

Varför är jag engagerad i Centerpartiet?

Centerpartiets politik tilltalar mig. Närodlad politik och decentraliserad organisation är viktigt för mig. Öka valfriheten och skapa trygghet är också viktiga ledord.

Vilka frågor engagerar mig?

Skapa en tryggare, tillgängligare och bättre vård för äldre, gärna med hjälp av informationsteknologi. Minska de ibland långa köerna i sjukvården. Stärka närvården - primärvården.

Kontakta Centerpartiet i Sigtuna kommun

Kontakta Centerpartiet i Sigtuna kommun

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....