Gill Brodin


Gruppledare Kommunfullmäktige

Ordförande Agenda 2030 utskottet

Vice ordförande Bygg och Miljönämnden

Ledamot Krisledningsnämnden

Ledamot Samhällsbyggnadsutskottet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Individ och familjeomsorgen

Energioperatörerna

Styrelsen Käppalaförbundet

Norrvattens förbundsfullmäktige

Vigselförrättare

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.