Stockholms län
Centerpartiet lokalt
 • / Vår politik

Vi står för en grön, social och jordnära liberalism

Centerpartiet vill att du ska få vara med och bestämma över din vardag. Vi står för valfrihet och en politik som bryr sig om miljön. Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Målet för oss är att Stockholmsregionen ska utvecklas på ett hållbart sätt, utifrån de förutsättningar som finns här.

I Stockholms läns landsting så vill vi:

 • Att alla former av hälso- och sjukvård ska sätta patienten i centrum
 • Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt.
 • Att Stockholm ska bli den första fossilfria regionen i världen.

Trafik

Kollektivtrafiken måste byggas ut men också vara så attraktiv och enkel att använda som möjligt. Vi jobbar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken, inte minst tunnelbanan, och för att landstinget fördomsfritt väljer de lösningar, när det gäller taxor och kontrollsystem, som stödjer ambitionen att så många som möjligt kan resa kollektivt.

 • Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt. Alla som bor i Stockholms län ska ha kollektivtrafiken som alternativ.
 • Att Stockholmsregionen till år 2030 ska ha fossilfria transporter.
 • Att alla aktörer i regionen gemensamt strävar och planerat för att styra trafiken från bil till cykel, gång och kollektivtrafik.
 • Landstinget ska ha en öppen inställning till nya och innovativa transportlösningar

Här kan du läsa om vår politik inom trafikfrågor

Vård och omsorg

Vi tycker att det är du som patient som ska vara i centrum, inte själva sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter så att du kan välja den vård som passar dig. Kanske vill du gå till en kvällsöppen vårdcentral, eller besöka din läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Centerpartiet vill:

 • Att sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela Stockholms län
 • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja
 • Se en äldreomsorg med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg
 • Uppmuntra nya idéer och tankar för att höja kvaliteten i vården

Här kan du läsa om vår hälso- och sjukvårdspolitik.