En förstärkt demokrati och insyn

sol-has-bg

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas. Centerpartiet i Upplands-Bro vill att din röst ska höras, att ditt engagemang och din kunskap tas tillvara och att du har god insyn i de beslut som fattas.

Transparens, öppenhet och delaktighet

Vi vill:

  • Att transparens, öppenhet och dialog genomsyrar kommunens verksamhet för mer inkludering, förståelse och delaktighet i de beslut som rör invånare, företagare, föreningar.
  • Att kommunen arbetar enligt ”Medborgardialog” i komplexa frågor, enligt SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) modell som tagits fram med forskare och kommuner. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället kring förtätning av områden, skolfrågor, integration, ökad trygghet och barns möjligheter att växa upp utan våld.
  • Digitalisera byggplaner och modeller så att alla lättare kan bidra med idéer och förändringsförslag.
Antikorruption

Vi vill:

  • Att återkommande antikorruptionsutbildning genomförs för kommunens tjänstepersoner och politiker för att förhindra mutor, jäv och korruption.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.