sol-has-bg

En skola där alla får lyckas

Upplands-Bro ska vara kommunen där dina barn lär sig att utvecklas till trygga vuxna hela vägen från förskola till gymnasium. Du och din familj ska kunna välja vilken förskola eller skola som passar bäst. Alla ska få en chans att lära sig utifrån sina egna förutsättningar – oavsett om man har lätt för sig i skolan eller har olika former av utmaningar.

Förskolan - en trygg plattform för livet

Vi vill:

 • Utöka personaltätheten och andelen utbildad personal.
 • Ha integrationsförskola parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna.
 • Tillåta kommunala förskolor med egen profil till exempel friluftsförskola.
 • Lägga extra resurser på tidig träning av svenska språket.
 • Att behov av extra stöd och riskfaktorer för utanförskap/psykisk ohälsa dokumenteras och följs upp tidigt i samverkan med socialförvaltningen.
Alla barn ska ha rätt att klara skolan

Vi vill:

 • Utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst, BUP och elevhälsan.
 • NPF-säkra alla kommunala skolor.
 • Hålla samman stödet till familjer med NPF-barn till exempel via en skolcoach.
 • Utveckla och ge mer stöd till arbetet med hemmasittare.
En skola för hela människan

Vi vill:

 • Att förenings- och fritidsaktiviteter ska vara integrerade med skolan.
 • Att skolans lokaler utnyttjas bättre för fritids- och valbara aktiviteter.
 • Att skolgårdarnas fysiska miljö ska uppmuntra till rörelse.
 • Utveckla skolbiblioteken och stödet till föreningar som erbjuder studiestöd och läxläsning.
 • Att maten är hemlagad och svenskodlad.
En skola för att lära sig

Vi vill:

 • Främja individuellt lärande och koppling till intresse.
 • Ha snabbspår för särbegåvade elever.
 • Satsa på mindre undervisningsgrupper.
 • Stötta insatser för att motverka antipluggkultur.
 • Stärka studievägledarnas roll.
En gymnasieskola för livet

Vi vill:

 • Utöka och stärk yrkesprogram och lärlingsutbildningar i samarbete med lokala näringslivet.
 • Utöka och stärk program med idrottsprofil.
 • Att alla elever ska få möjlighet att starta Ungdomsföretag (UF).
 • Att entreprenörskap ska vara ett möjligt tillvalsämne på alla program.
 • Förstärka möjligheten till läxhjälp i alla ämnen.
 • Se kreativa samverkansformer mellan elever och pensionärer exempelvis för att motverka digitalt utanförskap eller utbyte av erfarenheter på olika områden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.